Jaunolaines Kultūras nams

Drukāt

Olaines Kultūras centra direktore: Linda Reinvalde, tālr. 29136339

Jaunolaines Kultūras nama pasākumu organizatore: Anda Bērziņa, tālr. 26604431

Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine
Tālrunis: 29257870
Mājas lapa: www.olaineskultura.lv

Sekojiet:

https://www.facebook.com/OlainesKulturasCentrs/

***

Kultūras nama atklāšana notika 1987.gada oktobrī. Kopš 2009.gada Jaunolaines kultūras nams ir Olaines Kultūras centra struktūrvienība.

Kultūras nama darbības laikā ir notikuši dažādi pasākumi:

 • pašdarbības un profesionālu mākslinieku koncerti
 • valsts un tradicionālo svētku pasākumi
 • izrādes
 • skates un festivāli
 • tikšanās
 • nevalstisko organizāciju pasākumi
 • atpūtas vakari.

Kultūras nams vislielāko uzmanību velta tam, lai novada iedzīvotāji, sākot no vismazākajiem un beidzot ar krietnu mūžu nodzīvojušiem cilvēkiem, atrastu iespēju piedalīties kultūras nama organizētajos pašdarbības kolektīvos, kursos un pasākumos.

Jaunolaines kultūras namā darbojas:

 • BDK "Pienenīte" no 4-20 gadiem - 128 dal. - vad. S.Ļitvinova, A.Freimane, J.Panfilova- tālr.- 29473781, 67967397
 • BVK "Spārītes" jaunākā un vecākā grupa - 9 dal. - vad. O.Zujeviča - tālr.29748281
 • Senioru vokālais ansamblis "Sarma" - 6 dal. - vad.B.Ozoliņa - tālr.225947022
 • Pieaugušo deju pulciņš - vad. J.Panfilova - tālr.67967387
 • Jauniešu tautas deju kolektīvs "Kalējs" - vad.Mārcis Zeibots- tālr.29386008
 • Vokālā studija "Serpentīns" - vad. Jūlija Streļajeva - tālr. 25902414
 • Vidējās paaudzes deju kopa "Viducis" - vad. Elīna Grebežniece - tālr. 29942786
 • Mūsdienu deju grupa "Vitamīni"- vad. Zaiga Oše - tālr. 26539134
 • Eiropas deju senioru kolektīvs "Veldze"- vad. Regīna Grebežniece - tālr. 29533272

Kultūras namā jau vairāk kā 25 gadus ar ļoti interesantām programmām darbojas interešu klubs ,,Patvāris”, kurā sev vietu atraduši gan Olaines pilsētas, gan Olaines pagasta ļaudis un arī viesi no Rīgas un Jelgavas. Tālr. 29473781.

Kultūras nama telpās ērti mājo biedrība "Pīlādzis". 2020. gadā viņi svinēs 15 gadus. Biedrība sadarbojoties ar kultūras namu divas reizes gada rīko Olaines novada senioru saietus. Tālr. 28209466

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!