Aktivitāte "Mana Olaine"

Drukāt
07.02.2022

Parādi arī mums, ko Tev nozīmē Olaine! Kur, kā, ar ko Tev tā asociējas? Mēs vēlamies redzēt ŠOS maģiskos skatus, priekšmetus, mirkļus, cilvēkus un visu citu, kas liek Tavai sirsniņai iegavilēties un acīm iemirdzētie par Olaini. Iesūti savu fotogrāfiju uz kultura@olaine.lv līdz 14.februārim.

Vienam Olaine ir dzērveņu ievārījums, citam mīļākais soliņš Mežaparkā, bet kas ir Tava Olaine?

Vai esi kādreiz noķēris to sajūtu, kad acis iemirdzās un prātā nodomā–“Jā, šī ir MANA Olaine!”?

Parādi arī mums, ko Tev nozīmē Olaine! Kur, kā, ar ko Tev tā asociējas? Mēs vēlamies redzēt ŠOS maģiskos skatus, priekšmetus, mirkļus, cilvēkus un visu citu, kas liek Tavai sirsniņai iegavilēties un acīm iemirdzētie par Olaini.

 

Aktivitātes “Mana Olaine” nolikums

1. Aktivitāte: tematisko fotogrāfiju iesniegšana  (turpmāk – Aktivitāte).

2. Aktivitātes organizators: Olaines novada pašvaldības iestāde “Olaines Kultūras centrs” (turpmāk – Organizators).

3. Aktivitātes mērķis:

   3.1. Iesaistīt iedzīvotājus Olaines pilsētas 55.gadadienas svētku programmas norisē;

   3.2. Veicināt iedzīvotāju lokālpatriotismu;

   3.3. Izveidot foto galeriju, kurā atspoguļotas iedzīvotāju pozitīvās asociācijas par Olaini.

4. Aktivitātes norises laiks:

   4.1. Pieteikšanās Aktivitātei notiek no 2022. gada 19.janvāra līdz 2022. gada 14.februāra plkst.23.59;

   4.2. Iesūtīto darbu izskatīšana notiks 2022. gada 15.februārī.

5. Aktivitātes dalībnieki: ikviena persona, kura iesniedz fotogrāfijas atbilstoši Aktivitātes nolikuma prasībām (turpmāk – Dalībnieks).

6. Aktivitātes tēma: Kas ir Tava Olaine? Esi radošs un savā fotogrāfijā atspoguļo tās lietas, vietas, skatus, cilvēkus, notikumus un visu citu, kas Tev asociējas ar Olaini un liek par to priecāties!

7. Aktivitātes darbu iesniegšana:

   7.1. Fotogrāfijas iesniedzamas JPEG formātā;

   7.2. Fotogrāfijas izmēri:

      7.2.1. bilžu malu attiecība 4:3, minimālais pikseļu skaits 1587 (px) x 1191 (px) (izšķirtspēja 72 ppi) (telefona fotogrāfijas parametri);

      7.2.2. bilžu malu attiecība 3:2, minimālais pikseļu skaits 1786 (px) x 1191 (px) (izšķirtspēja 72 ppi) (digitālās kameras fotogrāfijas parametri).

   7.3. Fotogrāfijai jābūt uzņemtai horizontāli;

   7.4. Fotogrāfija ir Dalībnieka autordarbs;

   7.5. Retuša var tikt pielietota minimāli, nemainot vides vai objektu izskatu un nozīmi fotogrāfijā;

   7.6. Fotogrāfija var būt uzņemta ar digitālo kameru vai telefona kameru;

   7.7. Uz fotogrāfijas nav izvietoti logo, paraksti, dekoratīvi elementi vai ierāmējumi;

   7.8. Fotogrāfija un tās saturs atbilst Aktivitātes aprakstam un tēmas noteikumiem, kas uzskaitīti šajā nolikumā;

   7.9. Fotogrāfija un tās saturs atbilst sabiedrības morāles normām un nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu, nekurina rasu vai cita veida naidu un nepārkāpj nevienas sabiedrības grupas tiesības;

   7.10. Katrs Dalībnieks drīkst iesniegt 1 (vienu) fotogrāfiju. Fotogrāfiju iesniegšana notiek elektroniski, Olaines Kultūras centra e - pastā kultura@olaine.lv ar tematu “Mana Olaine”, norādot Dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, pievienojot fotogrāfijas aprakstu;

   7.11. Fotogrāfijas, kas neatbildīs nolikuma prasībām, netiks izskatītas un Aktivitātē nepiedalīsies.

8. Aktivitātes publicitāte:

   8.1. Iesūtītie darbi tiks publicēti Olaines novada pašvaldības un Olaines Kultūras centra mājaslapās un sociālajos tīklos;

   8.2. Organizatoram ir tiesības nepublicēt visus iesūtītos darbus.

9. Apbalvošana:

   9.1. Ar digitālā izlozes rīka palīdzību tiks izvēlēti trīs Dalībnieki, kas iegūs balvu no Organizatora;

   9.2. Pārējie Aktivitātes Dalībnieki saņems pateicības dāvaniņas;

   9.3. Organizators sazināsies ar Dalībniekiem un vienosies par balvu un pateicības dāvaniņu saņemšanu.

10. Aktivitātei iesniegto darbu lietošanas tiesības:

   10.1. Piedaloties Aktivitātē, Dalībnieks apliecina, ka ir iesniegto fotogrāfiju autors un turpmāk bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt tam, ka iesniegtās fotogrāfijas un to digitālie faili paliek Aktivitātes Organizatora īpašumā un Organizatoram ir šo fotogrāfiju bezmaksas un bez ierobežojuma lietošanas tiesības;

   10.2. Organizatoram ir tiesības Aktivitātei iesniegtās fotogrāfijas publicēt Olaines novada pašvaldības un/vai Olaines Kultūras centra sociālajos profilos un mājaslapās ar mērķi informēt Olaines novada iedzīvotājus un viesus par kultūras un izklaides pasākumu norisi Olaines novadā;

   10.3. Aktivitātes Dalībnieks uzņemas atbildību par atļaujas saskaņošanu ar iesniegtajās fotogrāfijās redzamajiem cilvēkiem par fotogrāfiju publiskošanu, kā arī atbildību pret iespējamām trešo personu pretenzijām saistībā ar iesniegto fotogrāfiju publiskošanu;

   10.4. Piedaloties Aktivitātē, Dalībnieks piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

   10.5. Aktivitātes norises laikā notiks personu datu apstrāde saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu NR.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personu datu aizsardzības jomā.

Pārzinis: Olaines Kultūras centrs, Zeiferta ielā 11, Olaine, LV-2114. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv. Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšana. Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines Domes vēstis", mājaslapās www.olaine.lv un www.olaineskultura.lv un pašvaldības sociālajos tīklos.

 

#Olainei55

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!