Jaunumi

JAUNO VOKĀLISTU KONKURSS "CĀLIS 2023" 11.04.2023.

bilde

Olaines Kultūras namā 15. aprīlī plkst. 11:00 norisināsies jauno vokālistu konkurss "Cālis 2023"!

Pietiekšanās pagarināta  līdz piektdienai, 14. aprīlim plkst. 12.00!

Olaines novada JAUNO VOKĀLISTU KONKURSA “CĀLIS 2023” n o l i k u m s

ORGANIZATORS: Olaines Kultūras centrs 

MĒRĶIS: Veicināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru.

VIETA: Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine, LV-2114

LAIKS: 2023. gada 15. aprīlī plkst. 11:00.

DALĪBNIEKI: Olaines novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi un individuālie dalībnieki līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot).

REPERTUĀRS: Katrs dalībnieks konkursā izpilda 1 dziesmu, atbilstoši izpildītāja vecumam un vokālajām spējām. Dziesmu izpildījums var būt a cappella, akustisko mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā. 

VĒRTĒŠANA: Konkursu vērtē Olaines Kultūras centra apstiprināta žūrija trīs nozares speciālistu sastāvā. 

            Dalībniekus vērtēs divās vecuma grupās: 

  1. Jaunākā grupa – dalībnieki līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot uz 15.04.2023.).
  2. Vecākā grupa – dalībnieki 5 līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot uz 15.04.2023.).

Vērtēšanas pamatkritēriji: 

  • repertuāra atbilstība bērna vecumam;
  • intonācija un vokālās prasmes;
  • skatuviskais sniegums.

Vērtēšana notiks 10 (desmit) punktu sistēmā, ņemot vērā vokālo sniegumu, skatuves kultūru, repertuāra atbilstību un radošo pieeju priekšnesumam. Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts.

Katrā vecuma grupā tiek godalgoti pirmo 3 vietu ieguvēji.

Katrs dalībnieks saņem žūrijas piešķirto nomināciju.

Žūrijai ir tiesības izvirzīt žūrijas simpātiju nomināciju "Olaines novada Cālis 2023".

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA: Aicinām vecākus un pedagogus pieteikt mazos vokālistus konkursam, aizpildot anketu līdz 10. aprīlim. Anketa atrodama Olaines Kultūras centra mājas lapā  www.olaineskultura.lv, kā arī Olaines Kultūras namā pie kultūras pasākumu organizatores                        Vitas Morkūnas. Aizpildītu anketu nosūtīt elektroniski uz e-pastu kultura@olaine.lv.

 

KONKURSA MĒĢINĀJUMA UN NORISES KĀRTĪBA: Dalībnieku uzstāšanās kārtība tiks veidota pēc iesūtīto pieteikumu secības un tiks paziņota uz anketā norādīto e-pastu 2 dienas pirms konkursa. Konkursa mēģinājumu laiks būs 2023. gada 15. aprīlī.

MAZO VOKĀLISTU KONKURSA 

“CĀLIS 2023”  

p i e t e i k u m a   a n k e t a 

1. Bērna vārds, uzvārds  ___________________________________________________________

 

2. Dzimšanas dati (gads, datums, mēnesis) ____________________________________________

 

3. Vecuma grupa _____________________

 

4. Izglītības iestāde  _______________________________________________________________

 

5. Skolotāja vārds, uzvārds  ________________________________________________________

 

Pedagoga vai vecāku tālruņa Nr. ______________________, e-pasts ______________________

 

6. Repertuārs:

 

Nr. p.k.

Dziesmas nosaukums

Komponists

Teksta autors

Pavadījuma veids 

(CD, klavieres, 

a capella)

1.

 

 

 

 

 

7. Dalībnieka raksturojums: _______________________________________________________ 

5 fakti par dalībnieku (par ko vēlas kļūt, kas garšo, interesantākās nodarbes/hobiji u.c.)

 

 

Pieteikties līdz 2023. gada 14. aprīlim.

Anketas iesniegt elektroniski: kultura@olaine.lv

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Olaines kultūras nama pasākumu organizatori Vitu Morkūnu, tālr.: 29143922, e-pasts: vita.morkuna@olaine.lv.

Iesniedzot pieteikuma anketu, dalībnieka pedagogs un vecāks apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem konkursa Nolikuma noteikumiem.

Dalībnieku vecāki piekrīt, ka pasākuma laikā tiks veikta dalībnieku fotografēšana un filmēšana, kā arī šo materiālu saglabāšana arhīvā un izmantošana publicēšanai Olaines novada pašvaldības un/vai Olaines Kultūras centra sociālajos profilos un mājas lapā, ar mērķi informēt Olaines novada iedzīvotājus un viesus par kultūras un izklaides pasākumu norisi Olaines novadā.

 

Lasīt vairāk
Bērnu deju kolektīva "Pienenīte" 40 gadu jubilejas koncerts "Pienenītes deju pīne" 10.04.2023.

22. aprīlī plkst. 16:00 Jaunolaines Kultūras namā aicinām uz bērnu deju kolektīva "Pienenīte" 40 gadu jubilejas koncerts "PIENENĪTES DEJU PĪNE"! 

Ieeja ar ielūgumiem vai ieejas kartēm. Ieejas kartes var saņemt Jaunolaines Kultūras namā no 11. aprīļa, piesakot pa tālruni 29257870. Vietu skaits ierobežots! 

Aicinām apmeklēt arī izstādi "NO PIENENĪTES" TĒRPU PŪRA, kas apskatāma Jaunolaines Kultūras nama mazajā zālē no 17. aprīļa!
pienene

Lasīt vairāk
Senioru deju kolektīvu koncerts “Ak, pavasar, ak, pavasar, Tu visiem sirdis dullas dar’!” 10.04.2023.

bilde

2023. gada 15. aprīlī 13:00

Jaunolaines Kultūras namā Senioru deju kolektīvu koncerts “Ak, pavasar, ak, pavasar, Tu visiem sirdis dullas dar’!”

Piedalās: 

 “Rudens roze” /Jelgava/

 “Čaukstenes” /Āne/

 “Kamenes” /Iecava/

 “Randiņš” /Auce/

 “Ābeļzieds” /Baloži/

 “Rudens ritmi” /Engure/

“Redas” /Engure/

“Veldze” /Jaunolaine/

Ieeja bez maksas

 

Lasīt vairāk
BIBLIOTĒKU DARBA LAIKA IZMAIŅAS LIELDIENĀS 04.04.2023.

BILDE

Lasīt vairāk
Lieldienu jampadracis 27.03.2023.

9. aprīlī no plkst. 12:00 līdz 15:00 laukumā pie Jaunolaines Kultūras nama gaidīsim Jūs uz "Lieldienu jampadraci"!  

Programmā: Jaunolaines Kultūras nama amatiermākslas kolektīvu koncerts, olu krāsošana, olu ripināšana un olu kaujas, radošās darbnīcas, Lieldienu spēles lieliem un maziem, izjāde ar ponijiem, Lieldienu rotaļas un danči!

Konkurss "Skaistākā Lieldienu ola" (paņem līdzi savu iepriekš nokrāsoto olu un piedalies konkursā) 

Izvērtējot laikapstākļus, pasākums var notikt Jaunolaines Kultūras nama telpās!

 

lieldienas

Lasīt vairāk
Lieldienu olimpiāde un koncerts "Nu atnāca Lieldieniņa" 27.03.2023.

10. aprīlī no  12:00 līdz 14:00 parkā pie Olaines Kultūras nama "Lieldienu olimpiāde"


* Kērlings
* Balansa tornis ar olu galā. Kurš uzbūvēs visaugstāko?
* Minigolfs
* Soļošana ar koka kājām
* Noķer zaķīti aiz ausīm!
* Rata riteņa ripināšana uz attālumu vai precizitāti.
* Rikšošana
* Prātā spēles
Koncerts "Nu atnāca Lieldieniņa"
Piedalās:
bērnu vokālais ansamblis "Olaines cālīši", bērnu deju kolektīvs "Oļi" un vidējās paaudzes deju kolektīvs "Janita"!

lieldienas

Lasīt vairāk

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!