Kontakti

Drukāt

Olaines Kultūras nams:

Adrese: Zeiferta iela 11,Olaine

Tālrunis: 67811618; 

Jaunolaines Kultūras nams:

Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine

Tālrunis: 29257870

Olaines bibliotēka:

Adrese: Zemgales iela 24, Olaine

Tālrunis: 67963787; 28690051

Olaines bibliotēka bērnu literatūras nodaļa:

Adrese: Kūdras iela 16

Tālrunis: 67963445; 24332873

Jaunolaines bibliotēka: 

Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine

Tālrunis: 28381827

Gaismu bibliotēka:

Tālrunis: 26566037

gaismu.bibl@olaine.lv

Olaines Kultūras centra e-pasts: kultura@olaine.lv

Rekvizīti: Olaines novada pašvaldības iestāde

      Olaines Kultūras centrs

      Reģistrācijas Nr. 90000023873

      Zeiferta iela 11, Olaine,

      Olaines novads, LV-2114

      AS "Swedbank"

      Kods: HABALV22

      Konts: LV20HABA0551036016533

 

Sekojiet:

www.facebook.com/OlainesKulturasCentrs

https://www.instagram.com/olaineskultura/

Olaines Kultūras centra pārraudzībā esošās struktūrvienības:

  • Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine;
  • Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine;
  • Jaunolaines Bibliotēka, Meža iela 2, Jaunolaine;
  • Gaismu Bibliotēka, Gaismu iela 1-1, Gaismas;
  • Olaines Bibliotēka, Zemgales iela 24,
  • Olaine bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa, Kūdras iela 16, Olaine.

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!